Simona Kasprowicz
MIASTO/CIAŁO DESPERACJI (PROTOTYP)