JERZY NORKOWSKI
Osobna Perspektywa Wycinka Pejzażu Miejskiego (2018-2021)